QUIZ: Polskie Stare Miasta. Znasz wszystkie?

QUIZ: Polskie Stare Miasta. Znasz wszystkie?

Dodano: 
Warszawa
Warszawa Źródło: Pixabay
Zwiedzanie starówki to obowiązkowy punkt każdej wycieczki. Czy znasz wszystkie polskie starówki? Które Stare Miasto jest najbardziej charakterystyczne? Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy!

Stare Miasto to, jak sama nazwa wskazuje, najstarsza część miasta. W przeszłości bywała częstokroć otoczona murami obronnymi, po których dzisiaj nie ma już niekiedy żadnego śladu. Stare Miasta charakteryzują się zwartą zabudową. Wyróżniającymi się budynkami są kamienice oraz ratusz.

Stare Miasta to obowiązkowy punkt każdego wyjazdu – czy to szkolnej wycieczki, czy popularnych ostatnio tzw. city break, czyli krótkich, kilkudniowych wypadów do innego miasta.

Czy znasz wszystkie polskie starówki? Zachęcamy do sprawdzenia wiedzy!

QUIZ: Polski Stare Miasta. Znasz wszystkie?

QUIZ:
Starówki w polskich miastach. Znasz wszystkie?

Więcej:

Lista światowego dziedzictwa została ustanowiona na mocy Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego przyjętej przez UNESCO 16 listopada 1972 roku. Weszła w życie trzy lata później. Nominacje na listę światowego dziedzictwa zgłaszane są przez poszczególne kraje. Zanim dany obiekt zostanie włączony na listę, musi znaleźć się na tzw. liście informacyjnej. W 2021 roku na liście dziedzictwa znalazło się 1154 obiektów. W Polsce znajduje się 17 obiektów światowego dziedzictwa. 15 to obiekty kulturowe, a 2 to obiekty przyrodnicze.

Czytaj też:
Poznaj wszystkie! Polskie obiekty na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Budowle romańskie zaczęły początkowo powstawać na terenie północnych Włoch, we Francji i Niemczech, skąd rozprzestrzeniały się na kolejne tereny. Do Polski styl romański dotarł w połowie XI wieku, najpewniej po restauracji państwa za panowania Kazimierza Odnowiciela.

Styl romański czerpał z architektury rzymskiej, antycznej oraz tzw. stylów przedromańskich, czyli m.in. stylu karolińskiego, ottońskiego i bizantyńskiego. Samo określenie „styl romański” pojawił się dopiero w XIX wieku

Architektura romańska zaczęła bujnie rozkwitać po roku 1000, który był uznawany za moment przełomowy. Wielu ludzi uważało bowiem, że wraz z końcem roku 999 nastąpi koniec świata. „Nowy początek” był okazją do tym większego uwielbienia Boga, które objawiało się we wzmożonym budownictwie sakralnym.

Czytaj też:
Sztuka romańska. Najpiękniejsze budowle romańskie w Polsce

Badania archeologiczne wykazały, że osada Truso istniała przez około 200 lat, od końca VIII do końca X wieku i była zlokalizowana na południowym wybrzeżu Bałtyku, w okolicach ujścia Wisły i rzeki Elbląg. Truso pełniło funkcję portu oraz osady handlowej.

Przez długo czas lokalizacja Truso nie była znana, pomimo, że w zapisanej przez Alfreda relacji, jego położenie było wskazane dość precyzyjnie jako ujście Wisły do Zalewu Wiślanego. Topografia tego miejsca zmieniała się jednak na przestrzeni lat, przez co badacze poszukujący Truso w XX wieku stanęli przed trudnym zadaniem.

Czytaj też:
Truso. Zanim powstał Gdańsk. Osada Wikingów na Żuławach

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Polskie zamki i pałace. Co o nich wiesz?
Czytaj też:
QUIZ: Polskie zabytki mniej znane. Czy rozpoznasz wszystkie?