Cerkiew obronna w Radrużu

Cerkiew obronna w Radrużu

Dodano: 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, około 1655 rok
Rzeczpospolita Obojga Narodów, około 1655 rok Źródło:Wikimedia Commons / Halibutt, CC 3.0
Przewodnik turystyczny po I Rzeczpospolitej I Aby zobaczyć, jak w XVII w. wyglądały dawne kościoły i cerkwie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, należy wybrać się do Radruża koło Horyńca-Zdroju, na granicy z Ukrainą, do cerkwi św. Paraskewy.

Jest to drewniana świątynia wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowały się wokół niej mur obronny i wysoka dzwonnica, które pokazują, że 400 lat temu prawie wszystkie kresowe cerkwie i kościoły były ufortyfikowane i służyły za schronienie miejscowej ludności, stając się punktami oporu przeciwko Tatarom i czasem – jak w 1648 r. – Kozakom.

Artykuł został opublikowany w 9/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda