Śmierć zajezdnika pod Zborowem

Śmierć zajezdnika pod Zborowem

Dodano: 
Bitwa pod Zborowem
Bitwa pod Zborowem 
Przewodnik turystyczny po I Rzeczypospolitej II Jacek Dydyński to jeden z moich bohaterów, postać zarówno historyczna, jak i literacka, aczkolwiek przyznaję, że dorobiłem mu dużą część historii w oparciu o wspomnienia innych szlachciców i rębajłów.

Zginął w bitwie pod Zborowem 15 sierpnia 1649 r., być może z ręki zdradzieckiego Kozaka, aczkolwiek przebieg wydarzeń wskazuje na śmierć z ręki Tatara.

Kim był stolnikowic sanocki z Niewistki, niechaj przypomnę za Władysławem Łozińskim. Otóż w dawnej Rzeczypospolitej, „jak był specjalista prawnik do prawa, tak być musiał specjalista – rębacz do »lewa«. Takim specjalistą był np. Jacek Dydyński z Niewistki w Sanockiej Ziemi, rodzaj zajazdowego kondotiera, który oddawał się na usługi braci szlachty, potrzebującej jego szabli i

Artykuł został opublikowany w 41/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda