"Dąbrowszczacy"

"Dąbrowszczacy"

Dodano: 
Polscy ochotnicy z Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego.
Polscy ochotnicy z Brygady im. Jarosława Dąbrowskiego. Źródło: Wikimedia Commons / Zofia Szleyen "Wiatraki i Messerszmitty" wydana w 1965 r.
KOMUCHOŻERCA || Mocno zapomniana dziś kategoria „zawodowych rewolucjonistów”, uczestników wojny domowej w Hiszpanii (1936–1939), odegrała później szczególną rolę w budowie Polski Ludowej.

Z II RP udało się do Hiszpanii, w celu walki z ramienia sowieckiego Kominternu, kilka tysięcy „ochotników”, w istocie na rozkaz partii komunistycznej. Zrewoltowana Hiszpania stała się poligonem zbrodniczej ideologii, w celu krzewienia światowej rewolucji. Sowieci byli bardzo zainteresowani tym konfliktem.

Artykuł został opublikowany w 47/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski