Łucki zjazd monarchów

Łucki zjazd monarchów

Dodano: 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, około 1655 rok
Rzeczpospolita Obojga Narodów, około 1655 rok Źródło:Wikimedia Commons / Halibutt, CC 3.0
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ || Zamek w Łucku, jak na stan podobnych obiektów na Ukrainie, zachował się w miarę dobrze, częściowo dzięki rekonstrukcji murów w sowieckich latach 70.

To kolejne miejsce pełne historycznych wspomnień Litwy i Królestwa Polskiego. Pierwszym budowniczym zamku był książę połocki Lubart, ochrzczony jako Dymitr, jeden z synów Giedymina. Kiedy w 1340 r. zmarł otruty książę halicko-włodzimierski Jerzy II Trojdenowicz, Lubart powołując się na skomplikowane powiązania rodzinne, włączył się do wojny o jego posiadłości i zajął Łuck.

Artykuł został opublikowany w 47/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda