Sławne czarne rady kozackie

Sławne czarne rady kozackie

Dodano: 
Ilja Riepin, Kozacy piszą list do sułtana
Ilja Riepin, Kozacy piszą list do sułtana Źródło: Wikimedia Commons
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ || Dzięki Henrykowi Sienkiewiczowi wiemy dobrze, czym była kozacka czarna rada: zgromadzeniem wszystkich zaporożców, nie tylko koła starszyzny, lecz także pospolitej czerni, które wspólnie decydowały o wyborze dowódców i zawierały traktaty polityczne.

Niżowcy wybierali w ten sposób hetmanów, pułkowników i władze wojskowe, obalali zaś tych, którzy okazywali się nieudolni lub utracili poparcie mas. Takie zgromadzenia wielokrotnie okazywały się zabójcze dla niepopularnych wodzów. Rozwścieczona czerń potrafiła ich zamordować albo wypędzić. Zdarzało się też, że radę zwoływano bez wiedzy starszyzny właśnie po to, aby obalić władzę znienawidzonych pułkowników, a powierzyć ją nowym, obiecującym łatwe zwycięstwa i łupy.

Artykuł został opublikowany w 3/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda