Konfederacja warszawska
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Konfederacja warszawska

Dodano: 
Konfederacja warszawska - dokument
Konfederacja warszawska - dokument Źródło: Wikimedia Commons / Archiwum Główne Akt Dawnych
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA | Chociaż za czasów Zygmunta Augusta polscy protestanci cieszyli się swobodą wyznania i nikt nie ograniczał sprawowania przez nich urzędów, to obawiano się jednak zmiany sytuacji.

Statusu protestantów nie regulowały bowiem żadne przepisy prawne, a król był bezpotomny i coraz bardziej zapadał na zdrowiu.

W tej sytuacji w kwietniu 1570 r. zawarto porozumienie w Sandomierzu. Każde z wyznań protestanckich (luteranie, kalwini, bracia czescy) uznało pozostałe i zobowiązano się nie nawracać wiernych pozostałych Kościołów. Wspólne synody miały debatować nad sprawami szkolnictwa i opieki nad ubogimi oraz rozstrzygać kwestie sporne.

Felieton został opublikowany w 5/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.