14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wspomnijmy tych, którzy zginęli

14. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wspomnijmy tych, którzy zginęli

Dodano: 
Kwiaty i znicze złożone przez mieszkańców Warszawy ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu w dniu 10 IV 2010
Kwiaty i znicze złożone przez mieszkańców Warszawy ofiarom katastrofy prezydenckiego samolotu w dniu 10 IV 2010 Źródło:Wikimedia Commons / Agata Materowicz, CC BY-SA 3.0
10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się 96 przedstawicieli najwyższych polskich władz, parlamentarzystów, wojskowych i działaczy społecznych rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Wszyscy będący na pokładzie pasażerowie zginęli.

Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem była największą tragedią pod względem liczby ofiar w dziejach polskich Sił Powietrznych. 96 osób podróżujących samolotem Tu-154 zmierzało na obchody kolejnej rocznicy zbrodni katyńskiej w Smoleńsku.

Katastrofa, do której doszło pod Smoleńskiem to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w powojennej historii Polski.

Lista ofiar katastrofy smoleńskiej

Kim byli ludzie, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku?

Lech Kaczyński

Lech Kaczyński – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Działacz polskich organizacji antykomunistycznych w czasach PRL, prawnik. Brał udział w strajkach w Stoczni Gdańskiej, a później w rozmowach Okrągłęgo Stołu. W czerwcu 1989 roku, w czasie pierwszych częściowo wolnych wyborów, został wybrany na senatora. W latacg 2002-2005 był prezydentem Warszawy. Od grudnia 2008 roku Lech Kaczyński był prezydentem Polski.

Maria Kaczyńska

Maria i Lech Kaczyńscy

Maria Kaczyńska była Pierwszą Damą, żoną Lecha Kaczyńskiego. Z wykształcenia była ekonomistką, studiowała na Wydziale Transportu Morskiego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, pracowała w Instytucie Morskim. W 1978 roku Maria i Lech Kaczyńscy pobrali się. Dwa lata później urodziła się ich córka, Marta.

Ryszard Kaczorowski

Ryszard Kaczorowski był ostatnim prezydent RP na uchodźstwie. Urodził się 26 listopada 1919 roku w Białymstoku. W czasie II wojny światowej działał w Szarych Szeregach, był aresztowany przez NKWD. Na mocy ukladu Sikorski-Majski wyszedł z więzienia i wstąpił do Armii tworzonej przez gen. Andersa. Po wojnie został na emigracji. W Wielkiej Brytanii kontynuował edukację, angażował się w działacznia rządu na uchodźstwie. W lipcu 1989 roku został wybrany prezydentem RP na uchodźstwie. W 1990 roku przekazał insygnia władzy.

Joanna Agacka-Indecka

Joanna Agacka-Indecka była prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Uchodziła za osobę bardzo oddaną swej pracy i zaangażowną w budowanie dobrego imienia Adwokatury w Polsce.

Ewa Bąkowska

Ewa Bąkowska była wnuczką zamordowanego w Katyniu generała Mieczysława Smorawińskiego. Zaangażowana w działanie Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej, była także pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej.

Andrzej Błasik

Apel Pamięci przy grobie generała na Powązkach

Andrzej Błasik był Dowódcą Sił Powietrznych. Miał najwyższe z możliwych uprawnienia instruktorskie, pilotował samoloty różnego typu.

Krystyna Bochenek

Krystyna Bochenek była wicemarszałkiem Senatu. Wcześniej pracowała jako dziennikarka, m.in. w Polskim Radiu. W 2004 roku została senatorem, a w 2007 roku wicemarszałkiem.

Anna Maria Borowska

Anna Maria Borowska była przedstawicielem Rodzin Katyńskich.

Bartosz Borowski

Bartosz Borowski był przedstawicielem Rodzin Katyńskich.

Tadeusz Buk

Tadeusz Buk był Dowódcą Wojsk Lądowych RP. Dowodził, jako ostatni, Polskim Kontyngentem Wojskowym w Iraku.

Miron Chodakowski

Miron Chodakowski był prawosławnym Ordynariusz Wojska Polskiego.

Czesław Cywiński

Czesław Cywiński był Przewodniczącym Światowego Związku Żołnierzy AK. W działalność konspiracyjną zaangażował się już podczas II wojny światowej. Działał w Związku Wolnych Polaków. W 1944 roku aresztowany przez Sowietów i wywieziony do łagru.

Leszek Deptuła

Leszek Deptuła był posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z zawodu był lekarzem weterynarzem.

Zbigniew Dębski

Zbigniew Dębski był członkiem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarzem Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Grzegorz Dolniak

Grzegorz Dolniak był wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PO, poseł okręgu sosnowieckiego.

Katarzyna Doraczyńska

Katarzyna Doraczyńska pracowała w biurze prasowym Kancelarii Prezydenta.

Edward Duchnowski

Edward Duchnowski był sekretarzem generalnym Zarządu Głównego Związku Sybiraków. W dzieciństwie był razem z rodziną deportowany przez Sowietów do Kraju Ałtajskiego. Do Warszawy wrócił wraz z matką i siostrą w 1946 roku. Od 1980 roku działał w Związku Sybiraków.

Aleksander Fedorowicz

Aleksander Fedorowicz był tłumaczem języka rosyjskiego.

Janina Fetlińska

Janina Fetlińska była senatorem PiS. Wcześniej pracowała jako pielęgniarka, od końca lat 90. działała w AWS, a później w PiS. Była pierwszą pielęgniarką w Polsce, która napisała doktorat a zakresu nauk medycznych. Pracę habilitacyjną napisała w Zakładzie Historii Nauki PAN, lecz nie zdążyła już obronić.

Jarosław Florczak

Jarosław Florczak był funkcjonariuszem BOR.

Artur Francuz

Artur Francuz był funkcjonariuszem BOR. Ochraniał m.in. Ryszarda Kaczorowskiego, był jego adiutantem i kierowcą.

Franciszek Gągor

Generał Franciszek Gągor

Gen. Franciszek Gągor był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego od 2006 roku. Był najwyższym stopniem i rangą polskim wojskowym. Przygotowywał polską armię do wstąpienia do NATO, był kandydatem na szefa Komitetu Wojskowego NATO.

Grażyna Gęsicka

Grażyna Gęsicka była przewodniczącą klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1985 roku została doktorem nauk humanistycznych. Uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu. Jako polityk znalazła się w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Kazimierz Gilarski

Gen. dyw. Kazimierz Gilarski był dowódcą garnizonu Warszawa Zajmował się działalnością reprezentacyjną i upowszechnianiem ceremoniału wojskowego. Opracował podręcznik pt. „Ceremoniał wojskowy”. Odpowiadał za organizację uroczystości państwowych tj. 3 maja i 11 listopada oraz ceremoniał powitania najwyższych rangą zagranicznych gości.

Przemysław Gosiewski

Śp. Przemysław Gosiewski. Poseł PiS zginął w katastrofie smoleńskiej

Przemysław Gosiewski był dwukrotnie szefem klubu PiS i wicepremierem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Bronisław Gostomski

Ks. Bronisław Gostomski był opiekunem brytyjskiej Polonii i kapelanem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii.

Robert Grzywna

Robert Grzywna był członkiem załogi samolotu Tu-154.

Mariusz Handzlik

Mariusz Handzlik był ministrem w Kancelarii Prezydenta odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne. Był doradcą kolejnych premierów od czasów Hanny Suchockiej. Jako dyplomata służył m.in. Paryżu i Nowym Jorku.

Roman Indrzejczyk

Ks. Roman Indrzejczyk był spowiednikiem i kapelanem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 roku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kapelanem prezydenta został 23 grudnia 2005 roku.

Paweł Janeczek

Paweł Janeczek był funkcjonariuszem BOR.

Dariusz Jankowski

Dariusz Jankowski pracował w Biurze Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

Natalia Januszko

Natalia Januszko była stewardessą na pokładzie samolotu Tu-154.

Izabela Jaruga-Nowacka

Izabela Jaruga-Nowacka była posłem, byłą szefową Unii Pracy, wiceprzewodniczącą sejmowego klubu Lewicy. Ukończyła etnografię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, a później pracowała naukowo w PAN.

Józef Joniec

O. Józef Joniec był prezesem stowarzyszenia Parafiada, duchownym katolickim, pijarem.

Sebastian Karpiniuk

Sebastian Karpiniuk był posłem Platformy Obywatelskiej, a wcześniej wiceprezydentem Kołobrzegu. W 1997 roku został rzecznikiem prezydenta Kołobrzegu Henryka Bieńkowskiego.

Andrzej Karweta

Wiceadm. Andrzej Karweta, był dowódcą Marynarki Wojennej. Od 2002 roku pracował w dowództwie Sił Morskich NATO SACLANT w Norfolk (Virginia, USA), jako Polski Narodowy Przedstawiciel Wojskowy przy HQ SACLANT oraz zastępca szefa Oddziału Broni Podwodnej.

Mariusz Kazana

Mariusz Kazana był szefem protokołu dyplomatycznego w MSZ. Od 2003 roku pracował w MSZ. Był autorem kilku książek o relacjach polsko-francuskich.

Janusz Kochanowski

Janusz Kochanowski był rzecznikiem praw obywatelskich. Wcześniej był konsulem generalnym RP w Londynie. Założyciel fundacji "Ius et Lex". Wykładał na uczelniach za granicą. Był autorem ponad stu prac nt. prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego.

Stanisław Komornicki

Gen. Stanisław Komornicki brał udział w Powstaniu Warszawskim. Jeszcze przed II wojną działał w harcerstwie. Później wstąpił do Szarych Szeregów, dowodził m.in. podczas walk na Starym Mieście i na Powiślu w Warszawie.

Stanisław Komorowski

Stanisław Komorowski był wiceministrem obrony narodowej. Wcześniej w latach 1994-1997 był ambasadorem w Hadze, a później ambasadorem w Londynie. Pracował w MSZ, kierował Departamentem Azji i Pacyfiku.

Andrzej Kremer

Andrzej Kremer był wiceministrem spraw zagranicznych. Był udział w polsko-amerykańskich negocjacjach ws. stacjonowania w Polsce bazy antyrakiet.

Zdzisław Król

Ks. Zdzisław Król był kapelanem Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i postulatorem procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. Był jednym ze współorganizatorów pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Polski.

Janusz Krupski

Janusz Krupski był kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Był ekspertem przy sejmowych komisjach do zbadania skutków stanu wojennego i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W latach 2000-2006 sprawował funkcję zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Janusz Kurtyka

Janusz Kurtyka

Janusz Kurtyka był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Od 1979 roku działał w opozycji demokratycznej, był współzałożycielem Narodowego Zrzeszenia Studentów. W latach 2000-2005 był dyrektorem oddziału IPN w Krakowie. W 2005 roku został zaprzysiężony na prezesa IPN.

Andrzej Kwaśnik

Ks. Andrzej Kwaśnik był kapelanem Federacji Rodzin Katyńskich.

Bronisław Kwiatkowski

Gen. Bronisław Kwiatkowski był Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych RP. Był jednym z najbardziej doświadczonych polskich dowódców. Biegle władał kilkoma językami, był też świetnym dyplomatą.

Wojciech Lubiński

Wojciech Lubiński był lekarzem prezydenta RP.

Tadeusz Lutoborski

Tadeusz Lutoborski był prezesem Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, synem zamordowanego w Katyniu ppor. Adama Lutoborskiego, oficera 46. Pułku Ułanów. Był ekonomistą, wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu Łódzkiego.

Barbara Maciejczyk

Barbara Maciejczyk była stewardessą na pokładzie samolotu Tu-154.

Barbara Mamińska

Barbara Mamińska była wieloletnią współpracowniczką Lecha Kaczyńskiego. Od 2005 roku w Kancelarii Prezydenta pełniła funkcję dyrektora Biura Kadr i Odznaczeń.

Zenona Bożena Mamontowicz-Łojek

Zenona Bożena Mamontowicz-Łojek była prezesem zarządu Polskiej Fundacji Katyńskiej. W 1990 roku z jej inicjatywy utworzono Federację Rodzin Katyńskich.

Stefan Melak

Grób Stefana Melaka na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach

Stefan Melak był przewodniczącym Komitetu Katyńskiego, działaczem niepodległościowym w PRL. Uczestniczył w wydarzeniach Marca '68. W 1979 roku z inspiracji Melaka i ks. Wacława Karłowicza powstał Komitet Katyński.

Tomasz Merta

Tomasz Merta bylł historykiem myśli politycznej, publicystą, od 2005 roku wiceministrem kultury. Przez dwa lata kierował Instytutem Dziedzictwa Narodowego. Zasiadał w radzie programowej Muzeum Powstania Warszawskiego.

Grób Tomasza Merty na Cementarzu Parafialnym Zofii Barat

Andrzej Michalak

Andrzej Michalak był członkiem załogi samolotu Tu-154.

Dariusz Michałowski

Dariusz Michałowski był funkcjonariuszem BOR.

Stanisław Mikke

Stanisław Mikke był wiceprzewodniczącym Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był adwokatem i członkiem warszawskiej Okręgowej Rady Adwokackiej, redaktorem naczelnym czasopisma „Palestra”.

Justyna Moniuszko

Justyna Moniuszko pracowało jako stewardessa w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego. Studiowała na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Aleksandra Natalli-Świat

Aleksandra Natalli-Świat była ekonomistką, wiceprezesem PiS. Działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Tworzyła później Porozumienie Centrum.

Janina Natusiewicz-Mirer

Janina Natusiewicz-Mirer była historykiem sztuki, działaczką opozycyjną i przyjaciółką Anny Walentynowicz. Zaangażowana w działalność opozycyjną w okresie PRL.

Piotr Nosek

Piotr Nosek był funkcjonariuszem BOR.

Piotr Nurowski

Grób Grób Piotra Nurowskiego na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach

Piotr Nurowski był prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Bronisława Orawiec-Loeffler

Bronisława Orawiec-Loeffler była bratanicą Franciszka Orawca ps. „Dewaj”, polskiego oficera zamordowanego w Katyniu przez NKWD. Była łączniczka oddziału „Ciupaga” AK w Poroninie w czasie II wojny światowej, należała do Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala.

Jan Osiński

Ks. płk Jan Osiński był wicekanclerzem Kurii Polowej Wojska Polskiego oraz sekretarzem biskupa polowego Tadeusza Płoskiego. Pełnił też funkcję naczelnego kapelana Straży Ochrony Kolei.

Adam Pilch

Ks. gen. bryg. Adam Pilch był Naczelnym Kapelanem Wojskowym Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Uczestniczył w spotkaniach z żołnierzami w misjach pokojowych w Kosowie, Libanie i Czadzie.

Katarzyna Piskorska

Katarzyna Piskorska była przedstawicielem Rodzin Katyńskich.

Maciej Płażyński

Maciej Płażyński był posłem, marszałkiem Sejmu w latach 1997-2001, wicemarszałkiem Senatu, prezesem stowarzyszenia Wspólnota Polska. Był jednym z organizatorów strajków studenckich po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku.

Tadeusz Płoski

Tadeusz Płoski był Ordynariuszem Polowym Wojska Polskiego.

Agnieszka Pogródka-Węcławek

Agnieszka Pogródka-Węcławek była funkcjonariuszem BOR.

Włodzimierz Potasiński

Uroczystości pogrzebowe gen. Włodzimierza Potasińskiego, dowódcy Wojsk Specjalnych

Gen. broni Włodzimierz Potasiński był Dowódcą Wojsk Specjalnych RP. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych i Akademię Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Służył jako dowódca polskiego kontyngentu sił pokojowych ONZ w Syrii. Był także dowódcą brygady podczas polskiej misji w Iraku.

Arkadiusz Protasiuk

Arkadiusz Protasiuk był kapitanem samolotu Tu-154.

Andrzej Przewoźnik

Andrzej Przewoźnik był sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zajmował się upamiętanieniem takich postaci i wydarzeń jak obrona Lwowa, zbrodnia katyńska, mord w Jedwabnem, ludobójstwo na Wołyniu.

Krzysztof Putra

Krzysztof Putra był wicemarszałkiem Sejmu, współzałożycielem i członkiem PiS.

Ryszard Rumianek

Ks. prof. Ryszard Rumianek był rektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1977 roku uzyskał licencjat w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Studiował później w Jerozolimie w Studium Biblicum Franciscanum. Tytuł profesorski otrzymał w 2002 roku.

Arkadiusz Rybicki

Arkadiusz Rybicki był posłem PO, działaczem opozycji demokratycznej w czasach PRL, byłym wiceminister kultury.

Andrzej Sariusz-Skąpski

Andrzej Sariusz-Skąpski był prezesem Federacji Rodzin Katyńskich i synem Bolesława Skąpskiego, prokuratora zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. W roku 1989 włączył się w powstający ruch Rodzin Katyńskich, współtworzył Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie.

Wojciech Seweryn

Wojciech Seweryn był artystą plastykiem. Jego ojciec, Mieczysław Seweryn, był oficerem 16. Pułku Piechoty, który został uwięziony w obozie w Kozielsku, a krótko później zabity przez Sowietów. Wojciech Seweryn był inicjatorem powstania Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Katyńskich w Chicago, nazwanego pomnikiem „Golgoty Wschodu”.

Sławomir Skrzypek

Sławomir Skrzypek był prezesem Narodowego Banku Polskiego, byłym pracownikiem Najwyższej Izby Kontroli i zastępcą prezydenta Warszawy.

Leszek Solski

Leszek Solski był członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. W Katyniu zginęli jego ojciec i stryj.

Władysław Stasiak

Władysław Stasiak był szefem Kancelarii Prezydenta, byłym wiceprezydentem Warszawy raz byłym ministrem i wiceministrem MSWiA. Dwukrotnie był także szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jacek Surówka

Jacek Surówka był funkcjonariuszem BOR.

Aleksander Szczygło

Aleksander Szczygło był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, posłem Sejmu IV, V i VI kadencji, byłym szefem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i byłym ministrem obrony narodowej.

Jerzy Szmajdziński

Jerzy Szmajdziński był wicemarszałkiem Sejmu, byłym szefem MON, kandydatem SLD na prezydenta. Uchodził za jednego z najbardziej doświadczonych polityków lewicy.

Jolanta Szymanek-Deresz

Jolanta Szymanek-Deresz była wiceszefem SLD, posłanką klubu Lewicy, wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

Izabela Tomaszewska

Izabela Tomaszewska była nazywana Pałacu Prezydenckim „prawą ręką” Marii Kaczyńskiej. Pracę w Kancelarii Prezydenta RP rozpoczęła w styczniu 2006 roku.

Marek Uleryk

Marek Uleryk był funkcjonariuszem BOR.

Anna Walentynowicz

Grób Anny Walentynowicz

Anna Walentynowicz nazywana „Anną Solidarność” to legendarna postać opozycji. Brała udział w strajkach i protestach od początku lat 70. Jej mieszkanie było punktem spotkań dla działaczy opozycji demokratycznej. Po zwolnieniu jej z pracy w Stoczni Gdańskiej, wybuchły protesty. Po 1989 roku Walentynowicz była odsuwana w cień przez nową ekipę, w której prym wiodło środowisko skupione wokół Lecha Wałęsy.

Teresa Walewska-Przyjałkowska

Teresa Walewska-Przyjałkowska była związana z Fundacją Golgota Wschodu, pielęgnowała pamięć o losach Polaków na Wschodzie. W Katyniu zabity został jej ojciec.

Zbigniew Wassermann

Zbigniew Wassermann w latach 2005-2007 był mistrem w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Był posłem na Sejm IV, V i VI kadencji. Z zawodu był prawnikiem, prokuratorem. W latach 2000-2001 pełnił obowiązki Prokuratora Krajowego w rządzie Jerzego Buzka.

Wiesław Woda

Wiesław Woda był posłem PSL, prezesem zarządu wojewódzkiego PSL w Małopolsce. W latach 1991-1993 był członkiem Trybunału Stanu.

Edward Wojtas

Edward Wojtas był posłem pochodzącym z Lubelszczyzny, szefem wojewódzkich struktur PSL.

Paweł Wypych

Paweł Wypych był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, wcześniej był doradcą Lecha Kaczyńskiego ds. pracy i polityki społecznej.

Stanisław Zając

Stanisław Zając był przewodniczącym klubu senackiego PiS, pełnił też funkcję przewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej. W latach 1997-2001 był wicemarszałkiem Sejmu.

Janusz Zakrzeński

Janusz Zakrzeński był aktorem, urodził się 8 marca 1936 roku. Polakom zapadł szczególnie w pamięć jako Józef Piłsudski, w którą to postać wcielał się co roku podczas uroczystości z okazji 11 listopada. Był aktorem w teatrach Słowackiego w Krakowie, Polskiego, Nowego i Narodowego w Warszawie. Zagrał w filmach i serialach tj. „Miś”, „Dzieje grzechu”, „Nad Niemnem”, „Czarne chmury”.

Artur Ziętek

Artur Ziętek był członkiem załogi samolotu Tu-154.

Gabriela Zych

Gabriela Zych była przedstawicielem Rodzin Katyńskich.

Cześć Ich Pamięci.

Czytaj też:
"Straszna sobota". Prezydent Duda o rocznicy katastrofy smoleńskiej
Czytaj też:
Zbrodnia Katyńska i rosyjskie kłamstwa

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl / Kancelaria Prezydenta RP