QUIZ: Mitologia grecka. Co pamiętasz z greckich mitów?

QUIZ: Mitologia grecka. Co pamiętasz z greckich mitów?

Dodano: 2
Grecja
Grecja Źródło: Materiały prasowe
Homer, Hezjod, Herodot. To od nich dowiadujemy się nie tylko o greckiej historii, ale poznajemy także mity – opowieści o bogach, herosach i tytanach, które towarzyszyły mieszkańcom Grecji przed ponad dwudziestoma wiekami. Motywy zaczerpnięte z mitologii greckiej przez wieki były inspiracją dla artystów i wciąż są obecne m.in. w kulturze popularnej.

Mitologia grecka i mitologia rzymska, która zaczerpnęła wiele od swojej poprzedniczki, uznawane są za ważne dziedzictwo cywilizacji europejskiej. Mitologia grecka nie była zbiorem czegoś w rodzaju dogmatów – opowieści podlegały przemianom, znanych było niekiedy kilka wersji tej samej mitycznej historii. Nie można więc porównywać greckiej mitologii ze świętymi księgami, które powstały o wiele później w religiach monoteistycznych.

Religia starożytnych Greków nie opierała się na jedności poglądów, lecz na jedności praktyk religijnych. Mitologia stanowiła tylko część składową greckiej religijności.

QUIZ: Czy pamiętasz grecką mitologię?

QUIZ:
QUIZ: Mitologia grecka. Co pamiętasz z greckich mitów?

Więcej:

Bitwa pod Termopilami to zapewne jedna z najbardziej znanych bitew w dziejach świata. Choć sama bitwa nie miała dla wojny pomiędzy Spartą i Persją większego znaczenia, to przeszła do historii jako symbol męstwa i poświęcenia.

Bitwa pod Termopilami z 480 roku p.n.e. stała się bitwą legendarną już w czasach antycznych. Współcześnie obraz trzystu bohaterskich Spartan został utrwalony m.in. dzięki filmowi „300” w reżyserii Zacka Snydera z 2006 roku. Choć jego film ma niewiele lub mało wspólnego z prawdą historyczną, to wiele osób tak właśnie, jak ukazano to w filmie, patrzy już na legendarną bitwę w wąwozie termopilskim.

*

Wiosną 480 roku armia króla perskiego Kserksesa ruszyła na Grecję. Pierwszą wyprawę wojenną podjęli już 10 lat wcześniej, lecz wówczas drogę zablokowali im Ateńczycy w czasie starcia pod Maratonem (490 rok p.n.e.). Tym razem miało być inaczej. Kserkses zamierzał zemścić się za Maraton i ostatecznie podbić należące do Greków ziemie. W jego władaniu znajdowało się już zresztą wiele helleńskich wysp.

Według greckiego historyka Herodota do Grecji szła armia licząca ponad 5 milionów wojowników, z czego 2,6 miliona miało się nadawać do walki. Liczba ta wydaje się dość mocno przesadzona. Kserkses prowadził prawdopodobnie siłę liczącą 500 tysięcy żołnierzy (plus flota licząca, być może, nawet kilka tysięcy okrętów). Jeśli odrzucić liczby podawane przez Herodota i przyjąć nawet najbardziej ostrożne szacunki, to i tak armia Persów musiała być armią niezwykle potężną. Dysponowali oni ponadto ciężką konnicą oraz wozami bojowymi.

Armia grecka, podając za Herodotem, liczyła: 300 hoplitów spartańskich i 1000 lekkozbrojnych periojków, 500 hoplitów z Mantinei, 500 z Tegei, 120 z Orchomenos w Arkadii, 1000 innych Arkadyjczyków, 400 Koryntian, 200 hoplitów z Flejus, 80 z Myken, 700 żołnierzy z Tespiów, 1000 z Malis, 1000 z Fokidy, 400 z Teb oraz „wszystkich” z Lokrydy Opunckiej, co łącznie daje liczbę ponad 7200 wojowników. Na czele wojsk greckich stanął Leonidas i jego 300 najdzielniejszych hoplitów. (...)

Czytaj też:
Bitwa pod Termopilami. Ile prawdy jest w legendzie o trzystu Leonidasa?

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Starożytny Rzym. Kilka ciekawostek. Znasz wszystkie?
Czytaj też:
QUIZ: Bizancjum. Co wiesz o cesarstwie nad Bosforem?
Czytaj też:
QUIZ: Gdzie znajduje się ten zabytek? Czy rozpoznasz wszystkie?

Źródło: DoRzeczy.pl
 2