Jak Bolesław Chrobry pogromił Rzeszę na ziemi Dziadoszan

Jak Bolesław Chrobry pogromił Rzeszę na ziemi Dziadoszan

Dodano: 
Las
Las Źródło:Pixabay
Polskie relacje z państwem niemieckim układały się na przestrzeni lat w różnoraki sposób. Do pierwszych konfliktów z zachodnim sąsiadem dochodziło już za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Jedną z pierwszych ważnych bitew pomiędzy Polską a Rzeszą była bitwa pod Budziszynem zwana też bitwą na ziemi Dziadoszan rozegrana w 1015 roku.

Bitwa na ziemi Dziadoszan, bitwa w Lesie Dziadoszyców, bitwa pod Budziszynem - starcie z 1015 roku określane jest w różny sposób. Do bitwy tej doszło 1 września 1015 roku. Była to już kolejna bitwa, która miała miejsce w czasie trwającego od lat konfliktu z Rzeszą.

Bitwa na ziemi Dziadoszan z 1 września 1015 roku znana jest głównie dzięki opisom pochodzącym z kronik Thietmara. Pewne wzmianki na jej temat przekazują także Roczniki Kwedlinburskie. W którym miejscu doszło do bitwy - tego dokładnie nie wiadomo. Naprzeciwko siebie stanęły wojska cesarza Henryka II i siły pod wodzą księcia Bolesława Chrobrego.

Trudne relacje

Relacje pomiędzy Polską a I Rzeszą układały się poprawnie od końca X wieku. Kulminacją dobrych relacji był rok 1000 i Zjazd Gnieźnieński. Wówczas cesarz rzymski i król Niemiec Otton III przyjechał do Gniezna, aby spotkać się z Bolesławem Chrobrym. Gest nałożenia własnej korony cesarskiej na skronie księcia Bolesława odczytywano wówczas jako wyrażenie zgody na koronację królewską piastowskiego władcy. Otton III zmarł jednak dwa lata później. W 1002 roku królem Niemiec został Henryk II Święty (na cesarza rzymskiego koronowany w 1014 roku).

Chrzest Polski, współczesny fresk w Gnieźnie, obok pomnika Bolesława Chrobrego, w pobliżu katedry

Bolesław Chrobry postanowił wykorzystać chaos, jaki zapanował w Rzeszy po śmierci Ottona. Opanował Marchię Miśnieńską, Milsko, Łużyce, a później Morawy i Czechy. Bolesław prowadził agresywną politykę wobec zachodniego sąsiada przez kolejnych kilkanaście lat. Henryk II nie był Polakom dłużny, nieustannie atakując pogranicze. Walki zakończyły się dopiero w roku 1018 podpisaniem pokoju w Budziszynie.

Zachodnia granica państwa Piastów broniona była przez naturalne przeszkody jak rzeki Odra, Nysa Łużycka i Bóbr oraz bagna. Przeprawy rzeczne bronione były przez umocnione grody, takie jak Krosno i Głogów. Kontrola nad nimi była kluczowa dla bezpieczeństwa osad i grodów w Wielkopolsce.

Wojny pomiędzy Polską i Niemcami wybuchały w latach 1002-1005 oraz 1007-1013. Starcia w roku 1013 zakończyły się podpisaniem układu merseburskiego, lecz Bolesław Chrobry nie zamierzał przestrzegać jego postanowień dłuższy czas. Niedługo później miał zapowiedzieć: „Nie tylko chcę zatrzymać własne ziemie, lecz również pragnę złupić cudze!”. Te słowa miały ponoć dotrzeć do uszu Henryka II.

Na ziemi Dziadoszan

W lipcu 1015 roku wojska niemieckie ruszyły w stronę polskiej granicy. Wspomagali je książę czeski Udalryk, książę saski Bernard oraz pogańscy Wieleci. Armia została podzielona na trzy części. Uderzenia zaplanowano na Krosno, pogranicze śląsko-czeskie i w rejon ziemi lubuskiej.

Polska za panowania Mieszka I (ok. 960-992)

Bolesław Chrobry był przygotowany – jego zwiadowcy zawczasu poinformowali władcę o ruchach wroga. Pomimo to, główna armia cesarza zdołała przedrzeć się przez Odrę i dotrzeć w okolice Krosna, lecz nie dotarła do grodu, zatrzymując się w oczekiwaniu na resztę oddziałów. Dołączyć do nich próbowały siły księcia Bernarda. Na drodze stanęły im jednak wojska dowodzone przez Bolesława Chrobrego, które zmusiły ich do odwrotu i wycofania z Polski.

Henryk II znalazł się w trudnej sytuacji. Pozostałym oddziałom nie udało się do niego dołączyć, a on obawiał się, że zostanie otoczony przez polskie wojska – zarządził więc odwrót. Cesarz wydał rozkaz palenia i niszczenia wszystkiego, co jego oddziały napotykały na swojej drodze. Niemcy wycofywali się prawdopodobnie szlakiem z Krosna Odrzańskiego na Śląsk, kierując się w stronę Łużyc. W pogodni za wojskami cesarskimi ruszyły siły dowodzone przez Bolesława Chrobrego. Odnotował to Thietmar:

„Cesarz (…) trzymał się silnie, jak długo chciał, w tych stronach, choć bardzo się martwił małą ilością żołnierzy, którą rozporządzał. Kiedy w drodze powrotnej przybył do kraju Dziadoszan, rozbił na swoje nieszczęście, obóz w pewnym, ciasnym pustkowiu, którego jedynym mieszkańcem był pewien hodowca pszczół, później zresztą zabity. Bolesław tymczasem dowiedziawszy się, że cesarz obrał inną drogę powrotu, niż tę, którą przybył, umocnił na wszelki sposób swoje terytorium nad Odrą. A gdy zawiadomiono go, że cesarz już się wyniósł, wysłał wielką liczbę pieszych do miejsca, w którym obozowało wojsko, z rozkazem, by starali się choć część tegoż zniszczyć, jeżeli nadarzy się do tego korzystna okazja. [Przed uderzeniem Bolesław] wysłał do cesarza swojego opata, imieniem Tuni, z udanymi propozycjami pokojowymi. Cesarz jednak rozpoznał w nim zaraz szpiega i zatrzymał go, dopóki całe wojsko nie przeszło przez znajdujące się na drodze bagna przez mosty ułożone poprzedniej nocy”..

1 września 1015 roku wojska Bolesława Chrobrego zaatakowały tylne oddziały Henryka II. Dowodzili nimi świetni dowódcy: biskup magdeburski Geron, palatyn saski Burchard i margrabia Geron. Pomimo to, i tak to Polacy mieli przewagę i wojska cesarskie poszły w rozsypkę.

Henryk II, pomimo dużej porażki, nie zrezygnował z ataków na ziemie Piastów. Dwa lata później poprowadził kolejną kampanię na Głogów i Niemczę.

Do dziś dokładna lokalizacja bitwy nie jest znana. Proponowanych jest kilka lokalizacji: w okolicach wsi Lubiechów, pod Ochlą, Brzeźnicą lub Zieloną Górą.

*

Dziadoszanie byli plemieniem żyjącym na pograniczu polsko-niemieckim. Byli też jednym z najliczniejszych plemion na Śląsku. Wspomina o nich już anonimowy kronikarz zwany Geografem Bawarskim w 845 roku. Wskazano tam, iż Dziadoszanie posiadają 20 grodów. Ich ziemie zostały wchłonięte przez rozrastające się państwo Piastów około 990 roku, choć jeszcze przez wiele kolejnych lat dało się odczuć poczucie odrębności Dziadoszan od reszty państwa polskiego.

Czytaj też:
Kto chciał zabić młodego Bolesława Chrobrego?

Czytaj też:
Bitwa pod Cedynią czy rzeź pod Cedynią? Kto naprawdę wygrał bitwę?
Czytaj też:
Mieszko II "Niedoceniony"? Panowanie, ucieczka, niewola i sroga zemsta Czechów

Źródło: DoRzeczy.pl