Nohajcy!

Dodano: 
Mapa Sigismunda von Herbersteina zatytułowana "Moscovia" z 1549 umieszcza "Tatarów Nogajskich" na stepie na północ od Kaukazu i Astrachania
Mapa Sigismunda von Herbersteina zatytułowana "Moscovia" z 1549 umieszcza "Tatarów Nogajskich" na stepie na północ od Kaukazu i Astrachania Źródło: Wikipedia / Sigismund von Herberstein, Domena publiczna
Orda Nogajska wzbudzała w XVII w. przerażenie we wszystkich sąsiadujących z nią krajach: w Mołdawii, na Wołoszczyźnie, w Rzeczypospolitej i Moskwie.

Byli to bliscy sąsiedzi dawnych Polaków, gdyż koczowali zaraz za granicami, zresztą ustalonymi bardzo płynnie. Od Dobrudży i ujścia Dunaju (a więc terenów dzisiejszej Rumunii) aż do stepów nadczarnomorskich (dzisiejsza Odessa i Mikołajów) i dalej – do ujścia Donu i terenów za Morzem Azowskim (dzisiejszy Mariupol i Rostów nad Donem). Nohajcy znani byli ze swej dzikości, z drugiej jednak strony stanowili niezwykle malowniczy i kłopotliwy zarazem element. Jak pisze Leszek Podhorodecki w swojej pracy o chanacie, stali na znacznie niższym poziomie życia niż Tatarzy krymscy.

Artykuł został opublikowany w 3/2022 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
Źródło: DoRzeczy.pl