List 34
  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

List 34

Dodano: 
Antoni Słonimski
Antoni Słonimski Źródło: uploader Koperczak (talk) 13:49, 3 April 2009 (UTC) photographer unknown - scanned from Antoni Słonimski: Alfabet wspomnień, PIW, Warsaw, Poland, 1975
Historia wiecznie żywa || Odwilż popaździernikowa nie trwała jednak długo. W 1959 r. prezesem Związku Literatów Polskich został Iwaszkiewicz, a jego poprzednik, Antoni Słonimski, coraz bardziej krytycznie oceniał działania władz.

Miejscem jego politycznych dyskusji stała się kawiarnia PIW na Foksal, nazywana w stołecznym środowisku Café Snob.

Tam też narodził się pomysł listu protestacyjnego skierowanego przeciwko cenzurze.Dyskutowano na ten temat przez kilka tygodni, aż wreszcie pan Antoni przyniósł gotowy tekst petycji(dwa zdania), którą później nazwano „Listem 34”.

Artykuł został opublikowany w 11/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0