"Korweta"

Dodano: 
Zgrupowania Partyzanckie AK "Ponury"
Zgrupowania Partyzanckie AK "Ponury" Źródło: BIP KG AK
KOMUCHOŻERCA | Jedną z wyspecjalizowanych struktur polskiego podziemia niepodległościowego była „Korweta”, która zajmowała się rozpracowywaniem agenturalnej działalności komunistów podczas okupacji niemieckiej.

Formalnie jako „Referat 999 Wydziału Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II KG AK” powstała w 1942 r., ale jej początki były znacznie wcześniejsze.

Zagrożenie ze strony organizacji komunistycznych było dostrzegane przez podziemie niepodległościowe od początku, ale prowadzenie takiej działalności, której podjęła się „Korweta”, wymagało znacznych nakładów sił i środków.

Cały felieton dostępny jest w 17-18/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski