"Chrystusowi narodzonemu z Maryi". Napis mający 1500 lat odkryty w Izraelu

"Chrystusowi narodzonemu z Maryi". Napis mający 1500 lat odkryty w Izraelu

Dodano: 
Tel Megiddo - stanowisko archeologiczne w Izraelu
Tel Megiddo - stanowisko archeologiczne w Izraelu Źródło: Wikimedia Commons / AVRAM GRAICER, CC BY-SA 3.0
W czasie badań archeologicznych prowadzonych we wsi et-Taiyiba położonej w dolinie Megiddo naukowcy odkryli inskrypcję: „Chrystusowi narodzonemu z Maryi”. Napis ten ma 1500 lat.

Dolina Megiddo, zwana też Doliną Jezreel, położona jest w północnym Izraelu. Według chrześcijańskiej tradycji miejsce to będzie polem bitwy pomiędzy siłami dobra i zła. Pisał o tym święty Jan w Apokalipsie wskazując, że to właśnie tam będzie miał miejsce Armagedon (Har-Magedon; Har Megiddo to po hebrajsku „góra Megiddo”), czyli starcie sił niebieskich pod wodzą Chrystusa z siłami piekielnymi. W walce tej zło zostanie ostatecznie pokonane.

Niezwykły zabytek

Napis mówiący o Jezusie Chrystusie został wyryty w kamieniu w języku greckim, pierwotnie w wejściu do budynku (najpewniej świątyni), która wybudowana została około V wieku n.e. Później na jej miejscu powstał jeszcze budynek w stylu bizantyńskim oraz budowla wzniesiona przez muzułmanów. Prócz napisu archeolodzy odkryli w tym miejscu także dwa pomieszczenia, w których zachowały się mozaikowe podłogi ozdobione geometrycznymi wzorami.

Wykopaliska w Izraelu. Pozostałości świątyni chrześcijańskiej z V wieku

Badaniami w et-Taiyiba zajmuje się m.in. doktor Leah Di-Segni, archeolog z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. To ona natknęła się na zabytkową inskrypcję. Pełen napis głosi: „Chrystusowi narodzonemu z Maryi. Jest to dzieło bogobojnego i pobożnego biskupa Teodozjusza oraz nędznego Tomasza, które zostało przez nich zbudowane od podstaw. Ktokolwiek wejdzie, niech się za nich modli”. Jak wskazuje Leah Di-Segni, z napisu wyraźnie wynika, że budowla wzniesiona przez Tedozjusza i Tomasza została dedykowana Chrytusowi.

Teodozjusz, którego tekst określa jako fundatora budowli, był jednym z pierwszych chrześcijańskich biskupów w regionie. Sprawował on władzę w mieście Bet Sze’an, które było stolicą rzymskiej (a później wschodniorzymskiej) prowincji Palæstina Secunda. Napis mówiący o poświęceniu budynku Chrystusowi to pierwszy dowód na to, że we wiosce et-Taiyiba istniała chrześcijańska świątynia. Sam napis był odnajdywany także wcześniej w innych miejscach na terenie dzisiejszego Izraela. Według badaczy oddanie jakiegoś budynku pod opiekę Jezusa, poprzez umieszczenie takiej inskrypcji, miało chronić dane miejsce przed „złym okiem”.

Czytaj też:
Magna Graecia. Niesamowite miejsce we włoskiej Kampanii i nowe odkrycie archeologów
Czytaj też:
Odnalezienie Troi. Ogromna sensacja w świecie archeologii
Czytaj też:
Św. Jan Apostoł i Wyspa Apokalipsy

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl / Heritage Daily