Zabić Boga! Szatański plan Lenina i Stalina

Zabić Boga! Szatański plan Lenina i Stalina

Dodano: 1
"Historia DoRzeczy" 12/2023
"Historia DoRzeczy" 12/2023
– Człowiek sowiecki miał być wolny od wszelkich wad, które trapiły społeczeństwa kapitalistyczne. Miał więc wyzbyć się chęci posiadania na własność czegokolwiek, samodzielnego myślenia, a także wiary w Boga. Ta ostatnia była w oczach bolszewików ogromną przeszkodą na drodze do skomunizowania całego społeczeństwa. – pisze redaktor naczelny „Historii DoRzeczy”.

– Jak stworzyć człowieka sowieckiego, skoro w świątyniach chłopi i robotnicy cały czas słyszeli, że to Bóg i jego przykazania są najważniejsze, a nie partia i słowo Lenina? Cerkiew została więc poddana brutalnym represjom. Najpierw zaczęto pozbawiać ją majątku, odbierać duchownym prawa, aż wreszcie większość z nich została zamordowana albo trafiła do łagrów. Komuniści pozostawili Cerkiew prawosławną w szczątkowej formie, by łatwiej zarządzać pozostałymi jeszcze przy życiu (i na wolności) wiernymi. Od strony kultury nad obrzydzaniem społeczeństwu Boga niestrudzenie pracował Związek Wojujących Bezbożników. Organizacja ta grupowała ateistycznych ekstremistów, którzy tak wiele energii wkładali w zwalczanie Boga (w którego istnienie przecież nie wierzyli), jak gdyby był ich największym, namacalnym wrogiem. – pisze redaktor naczelny „Historii DoRzeczy”, Piotr Włoczyk, zapowiadając temat numeru.

Historia DoRzeczy 12/2023

Zabić Boga. Lenin i Stalin na wojnie z religią to temat numer grudniowego wydania „Historii DoRzeczy”. W aktualnym numerze przyjrzymy się, jak bolszewicy, którzy przejęli władzę w Rosji w wyniku rewolucji październikowej, wydali wojnę religii i Bogu. W jaki sposób wiarę rugowano z życia społecznego i codzienności zwykłych mieszkańców Rosji, a później okupowanych przez komunistów terytoriów? Jakie kary i represje dotykały duchownych i wiernych? Dlaczego komunistom tak bardzo zależało na stworzeniu „nowego” człowieka, który odrzuci Boga, „tradycyjną” moralność i swoją wspólnotę wyznaniową? Dlaczego najbardziej gnębiono katolików? Na te i inne pytania szukajcie Państwo odpowiedzi w naszym miesięczniku.

Jakie teksty czekają na naszych Czytelników?

 • Bolszewicy na wojnie z Bogiem
 • Niszczenie Kościoła katolickiego w ZSRS
 • Bezbożnicy niosą święte ikony – hipokryzja Stalina
 • Opór duchownych wobec ateizacji i komunizmu

Co ponadto?

 • Wichman – pierwszy wróg Polan
 • „Szał obrazoburców” w Niderlandach
 • Krew przelana za Polskę
 • Kowieński romans Mickiewicza
 • Zmagania Nowogrodu z despotią Moskwy
 • W co Fidel Castro grał w Afryce
 • „Niemiecki Rzym”
 • Zapomniana epopeja krucjat
 • Cała prawda o Wasilewskiej
 • Arystokratka ducha
 • „Gaza” na Grzybowskim
 • Mało argentyński papież Argentyńczyk
 • Losy internowanych polskich żołnierzy na Litwie
 • Pyrrusowe zwycięstwo Rumunów
 • Rodyjscy procarze
 • Milowy krok węglowy
 • Na „Bliskim” Wschodzie bez zmian

W grudniowym numerze „Historii DoRzeczy” to jeszcze nie wszystko.

W miesięczniku czeka na Państwa więcej tekstów, felietonów i recenzji.

Zapraszamy do wydania papierowego oraz elektronicznego.

Teksty dostępne są także dla Czytelników DoRzeczy+!

Historia Do Rzeczy” już w kioskach! Zapraszamy do punktów sprzedaży oraz subskrypcji cyfrowej.

Życzymy udanej lektury!

Historia Do Rzeczy 12/2023 - OkładkaCzytaj też:
Bezbożnicy niosą święte ikony
Czytaj też:
Zabić katolików!
Czytaj też:
Bolszewicy na wojnie z Bogiem
Czytaj też:
Krew przelana za Polskę