QUIZ: Pierwsi Piastowie. Jak dużo wiesz o początkach państwa polskiego?

QUIZ: Pierwsi Piastowie. Jak dużo wiesz o początkach państwa polskiego?

Dodano: 1
"Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski", obraz Wojciecha Gersona z 1893 r.
"Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski", obraz Wojciecha Gersona z 1893 r. Źródło: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Za początek dziejów Polski uważa się rok 966. Wtedy to Mieszko I, władca Polan, przyjął chrzest, co dało początek chrystianizacji ziem polskich. W krótkim czasie Polska stała się liczącym w regionie organizmem państwowym.

Chrzest Polski w roku 966 jest uważany powszechnie za początek polskiej państwowości. Jednak, jak wiele podobnych dat, ta również jest cezurą tylko symboliczną. Z całą pewnością nie można mówić o tym, iż w roku 966 wszyscy mieszkańcy ówczesnych ziem polskich zostali ochrzczeni, ani tym bardziej, że wszyscy nawrócili się na chrześcijaństwo. Choć praktyki pogańskie istniały jeszcze przez wiele lat, do wieku XIV (a nawet później), to dwór księcia Mieszka należał już do chrześcijańskiej rodziny, do wspólnoty Europa Christiana. Polski książę stał się władcą równym innym chrześcijańskim książętom.

„DCCCCLXV Dubrovka ad Meskonem venit; DCCCCLXVI Mesco dux Polonie baptizatur”– słowa te, pochodzące z „Rocznika kapituły krakowskiej” z roku 1266 wskazują, że Dobrawa i Mieszko pobrali się w roku 965, a chrzest Mieszka I odbył się w roku 966.

Chrzest Mieszka I stanowi do tej pory zagadkę. Choć wiemy, że takie wydarzenie miało miejsce, to wokół niego wciąż krąży się wiele niewiadomych. Chrzest miał miejsce najprawdopodobniej w Wielką Sobotę, gdyż w tamtym czasie, zgodnie ze zwyczajem, chrzty odbywały się w nocy przed uroczystościami Zmartwychwstania Pańskiego. Chrzest Mieszka odbył się, z dużą dozą prawdopodobieństwa, na wyspie Ostrów Lednicki. Wskazują na to badania archeologiczne i odnalezienie w tamtym miejscu basenu chrzcielnego, w którym zmieściłby się dorosły człowiek.

QUIZ: Pierwsi Piastowie. Co wiesz o początkach Polski?

QUIZ:
Pierwsi Piastowie. Jak dużo wiesz o początkach państwa polskiego?

Więcej:

„Bolesław Chrobry w pamięci Polaków zapisał się pozytywnie. Jako pierwszy polski władca został koronowany na króla, był organizatorem zjazdu gnieźnieńskiego, podczas którego gościł samego cesarza Ottona III. Mało kto wie, jak ekspansywną politykę Chrobry prowadził. Dzięki niemu terytorium państwa Piastów znacznie się powiększyło. Jak każdy władca, tak i Bolesław Chrobry pragnął posiadać liczne grono potomków, a przede wszystkim upragnionego dziedzica. Aby plany te zrealizować koniecznym było znalezienie dobrej kandydatki na żonę. Bolesław Chrobry (zresztą jako jeden z kilku polskich królów) miał cztery żony, o których rzadko się jednak wspomina. Choć nie zachowało się wiele informacji na ich temat, postaramy się przybliżyć pokrótce sylwetki wszystkich czterech małżonek Bolesława Chrobrego (i jednej kochanki)”.

Czytaj też:
Bolesław Chrobry, ruska nałożnica i jego wszystkie żony

Otton III – cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego, twórca koncepcji cesarstwa uniwersalistycznego. W Polsce znany przede wszystkim jako uczestnik zjazdu gnieźnieńskiego w roku 1000 i gość naszego władcy, wówczas jeszcze księcia, Bolesława Chrobrego, na którego skronie miał nałożyć cesarską koronę.

Czytaj też:
Cesarz Otton III. Prekursor „unii europejskiej”

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Poczet władców Polski Jana Matejki. Rozpoznasz wszystkie wizerunki?
Czytaj też:
QUIZ: Zakon Krzyżacki. Co wiesz o Krzyżakach? Sprawdź!
Czytaj też:
QUIZ: Z dziejów zbrodni w Polsce średniowiecznej

Źródło: DoRzeczy.pl