Arka Przymierza. Zaginiony skarb. Czym jest i gdzie może się znajdować?

Arka Przymierza. Zaginiony skarb. Czym jest i gdzie może się znajdować?

Dodano: 
Arka Przymierza pod murami Jerycha. Obraz Jacquesa J. Tissota
Arka Przymierza pod murami Jerycha. Obraz Jacquesa J. Tissota Źródło:Wikimedia Commons
Arka Przymierza. Na wpół legendarny skarb. Skrzynia, w której przechowywane były tablice z Dekalogiem, Dziesięcioma Przykazaniami. Czy Arkę Przymierza da się jeszcze odnaleźć? Od dawna wskazuje się na kilka miejsc, gdzie Arka może się znajdować.

Arka Przymierza była motywem kilku książek i filmów. Poszukiwał jej m.in. Harrison Ford jako Indiana Jones w filmie „Poszukiwacze zaginionej Arki”. Czy Arka Przymierza naprawdę istnieje? Czy jest szansa, aby kiedykolwiek ją odnaleziono?

Czym jest Arka Przymierza

Arka Przymierza to, według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, ozdobna skrzynia, w której przechowywane są dwie kamienne tablice, na których zapisano Dekalog, czyli Dziesięć Przykazań darowanych ludziom przez Boga. Według wyznawców judaizmu, przechowywano w niej także laskę Aarona i dzban z manną. Według Księgi Królewskiej z Pisma Świętego, w Arce znajdują się tylko tablice, które Bóg przekazał Mojżeszowi na Górze Synaj.

W Piśmie Świętym Arka Przymierza została opisana jako skrzynia z drewna akacjowego, obita blachą i mająca zamknięcie z płyty wykonanej ze złota.

Do czasu wybudowania Pierwszej Świątyni Jerozolimskiej, Arka Przymierza miała być przewożona na specjalnie skonstruowanym wozie z zasłonami. Była ona obecna podczas wszystkich kampanii wojennych Izraelitów. W czasie oblężenia Jerycha to Arka Przymierza obnoszona była wokół murów. Wyznawcy Jedynego Boga wierzyli, że ten, kto posiada Arkę Przymierza będzie niezwyciężony.

Arka Przymierza podczas budowania Świątyni Jerozolimskiej

Pierwsza Świątynia Jerozolimska powstała na wzgórzu Moria. Miejsce to wskazał Salomonowi król Dawid. W miejscu owym Abraham miał złożyć w ofierze swego syna Izaaka. Świątynia była otoczona kilkoma dziedzińcami. Od południa przylegał do niej pałac. W Świątyni umieszczono Arkę Przymierza. Dokładnie zaś w „Miejscu Świętym i Najświętszym”, w którym mieszkał sam Bóg. Nikomu nie wolno było tam wchodzić – za jednym wyjątkiem. Tylko raz do roku, z okazji Święta Przebłagania (Jom Kipur), do środka wejść mógł arcykapłan. Pierwsza Świątynia została zniszczona przez króla babilońskiego Nabuchodonozora II w 587 lub 586 roku p.n.e.

Drugą Świątynię Jerozolimską wybudowano w latach 520-515 p.n.e. Była ona później wiele razy przebudowywana. Arka Przymierza zaginęła podczas najazdu Nabuchodonozora, lecz w Drugiej Świątyni odbudowano także święte pomieszczenie, gdzie powinna się ona znajdować.

Od tamtej pory pojawiać zaczęło się wiele teorii na temat tego, co stało się z Arką Przymierza po najeździe Babilończyków oraz, gdzie obecnie może się ona znajdować.

Gdzie jest Arka Przymierza?

Sudan

Według niektórych duchownych Kościołów wschodnich, Arka Przymierza została wywieziona do Sudanu, gdzie odnajdzie ją dopiero Chrystus w końcu czasu, kiedy zstąpi ponownie na Ziemię.

Etiopia

Obraz "Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej" - obraz Francesco Hayeza

Według kościoła etiopskiego, kopia Arki Przymierza znajduje się w kościele Matki Bożej z Syjonu w Aksum, czyli w dawnej stolicy Cesarstwa Etiopskiego. Żyjący w X wieku p.n.e. król Etiopii Menelik I (według legendy syn króla Salomona i królowej Saaby) miał przewieźć Arkę z Izraela do Etiopii. Inna teoria mówi o tym, że Arkę do Etiopii przywieźli Żydzi uciekający z ziemi Kanaan. Znajduje się ona ponoć do dzisiaj w Aksum, a ukazywana wiernym jest tylko raz do roku podczas uroczystej procesji. Dostęp do niej ma tylko jeden mnich; jest to przywilej przyznawany dożywotnio.

Jerozolima

Arka Przymierza może znajdować się też w samej Jerozolimie, w tajemniczej komnacie pod Wzgórzem Świątynnym. Komnata ta ma się mieścić pod Studnią Dusz, która z kolei znajduje się pod muzułmańską świątynią zwaną Kopułą na Skale. Dla islamu jest to jedno z najświętszych miejsc (z miejsca tego Mahomet miał wstąpić do nieba), dlatego nie jest możliwe jego zbadanie, a tym bardziej przeprowadzenie wykopalisk archeologicznych (choć istnieją pogłoski, że Izraelczycy przeprowadzają badania w tajemnicy).

Rzym

Relief z Łuku Tytusa: pochód z trofeami zdobytymi w Jerozolimie, m.in. menorą ze zniszczonej świątyni Salomona

Płaskorzeźba znajdująca się na Łuku Tytusa w Rzymie ukazuje scenę, na które widać wojska rzymskie, które, po zdobyciu i zniszczeniu Świątyni Jerozolimskiej, niosą w procesji ogromną menorę oraz jakąś skrzynię. Czy możliwe jest, aby przedstawiona na płaskorzeźbie skrzynia była to Arka Przymierza i czy, w związku z tym, można uznać, że Arka trafiła do Rzymu?

Chartres

W katedrze Chartres we Francji spotkać można tajemniczy napis „Tu przechowywana jest Arka”. Czy tak faktycznie jest – nie wiadomo. Na razie nie natrafiono na jej ślad, lecz napis wciąż historyków zastanawia. Może Arkę Przymierza sprowadzili do Francji związani z tym kościołem templariusze?

Tanis

To w Egipcie Arki Przymierza poszukiwał filmowy Indiana Jones. Historycy są jednak zdania, że taka lokalizacja nie jest zupełnie bez sensu. Śladów Arki w Egipcie szukano już nie raz, m.in. na wyspie Elefantyna.

Czytaj też:
Zburzenie Świątyni Jerozolimskiej. Jak Rzymianie pacyfikowali święte miasto
Czytaj też:
Następca Mojżesza i zapowiedź Chrystusa. Kim był biblijny Jozue?


Czytaj też:
Kusz, Aksum, Zimbabwe. Siedem zapomnianych państw w Afryce