QUIZ: Zmartwychwstanie w Piśmie Świętym i na obrazach. Znasz Biblię?

QUIZ: Zmartwychwstanie w Piśmie Świętym i na obrazach. Znasz Biblię?

Dodano: 
Caravaggio, Wieczerza w Emaus
Caravaggio, Wieczerza w Emaus Źródło:Wikimedia Commons / National Gallery
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy okres w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Z tym czasem związanych jest wiele tradycji i obrzędów. Niezwykłe bogactwo ujrzeć można także podczas uroczystości kościelnych.

Liturgia Słowa, poczynając od Niedzieli Palmowej, wypełniona jest słowami ukazującymi Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czy dobrze znasz treść Pisma Świętego?

QUIZ: Zmartwychwstanie w Piśmie Świętym oraz malarstwie. Poznasz je?

QUIZ:
Wielkanoc: obrazy, postaci, wydarzenia. Sprawdź, czy dobrze znasz Pismo

Więcej:

Sekwencja Wielkanocna

Autor sekwencji „Victimae paschali laudes” nie jest dokładnie znany. Jako twórcę słów podaje się kilka osób. Najczęściej mówi się, iż był to Wipo (Wipon) z Burgundii, żyjący na początku XI wieku kronikarz i prezbiter cesarza Konrada II. Prócz niego jako autorów sekwencji wymienia się też wspomnianego błogosławionego Notkera Balbulusa żyjącego na przełomie IX i X wieku kompozytora i poetę, króla Francji Roberta II Pobożnego żyjącego na przełomie X i XI wieku lub Adama z Saint Victor, żyjącego na początku XII wieku poetę.

„Victimae paschali laudes” to jedna z czterech średniowiecznych sekwencji, które wymienione zostały w klasycznym rycie rzymskim (Missale Romanum), który opublikowany został wraz z konstytucją apostolską papieża Piusa V „Quo primum” w 1570 roku, po soborze trydenckim, który obradował w latach 1545-1563. Wówczas zrezygnowano jednak z jednej ze zwrotek sekwencji (zaczynającej się od słów „Credendum est”) ze względu na jej negatywny wydźwięk wobec Żydów.

Melodię do „Victimae paschali laudes” tworzyło wielu kompozytorów, m.in.: Antoine Busnois, Orlando di Lasso, Adrian Willaert i Giovanni Pierluigi da Palestrina. W Polsce sekwencja była śpiewana po łacinie do 1966 roku. W języku polskim wykonano ją po raz pierwszy w 1966 roku z okazji 1000. rocznicy chrztu Mieszka I.

Czytaj też:
Niech w święto radosne! Historia Sekwencji Wielkanocnej

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:
QUIZ: Ave Caesar! Co wiesz o Juliuszu Cezarze?
Czytaj też:
QUIZ: Połącz tytuł lektury z jej autorem. Pamiętasz je wszystkie?
Czytaj też:
QUIZ: Heraldyka - łatwy test o polskich herbach. Wiesz, kto je nosił?

Opracowała: Anna Szczepańska
Źródło: DoRzeczy.pl